Cartographie Malauzat

Carte de la Limagna Overnia de Gabriel Simeoni 1560

Carte de Cassini 1750 Malauzat

Carte minéralogique de Nicolas Desmarest 1771

Carte napoléonnienne Malauzat